اخبار بهزیستی گیلان ،شبانه روزی ،معلولان ذهنی ، ارائه خدمات توانبخشی ، مراقبتهای اولیه پزشکی و پرستاری، شبانه روزی Archives - صفیر گیلان
فراخوان واگذاری مرکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی (پسران و دختران) بالای ۱۴ سال در “شهرستان صومعه سرا” 20 مهر 1402
فراخوان:

فراخوان واگذاری مرکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی (پسران و دختران) بالای ۱۴ سال در “شهرستان صومعه سرا”

صفیر گیلان ،بهزیستی گیلان در نظر دارد نسبت به واگذاری مجوز مرکزتوانبخشی مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال با فعالیت نگهداری ، ارائه خدمات توانبخشی ، مراقبتهای اولیه پزشکی و پرستاری بصورت شبانه روزی همراه با پرسنل موجود