اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان،سازمان تأمین اجتماعی،پرداخت مستمری ، مستمری بگیران تامین اجتماعی، Archives - صفیر گیلان
زمانبندی پرداخت مستمری فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام گردید 21 فروردین 1401
اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان،

زمانبندی پرداخت مستمری فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام گردید

صفیر گیلان؛پرداخت مستمری های بازنشستگان ، بازماندگان و ازکارافتادگان تامین اجتماعی در فروردین امسال از بیستم آغاز گردیده و بر اساس حروف الفبا تا پایان ماه ادامه خواهد داشت .