ارسلان سالاری،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،نسخه نویسی،ممنوعیت ارجاع بیماران Archives - صفیر گیلان
بیمار جز رنج بیماری نباید درد دیگری داشته باشد /ممنوعیت ارجاع بیماران بستری به مراکز تصویربرداری خصوصی در گیلان 20 مهر 1400
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکید کرد،

بیمار جز رنج بیماری نباید درد دیگری داشته باشد /ممنوعیت ارجاع بیماران بستری به مراکز تصویربرداری خصوصی در گیلان

رئیس علوم پزشکی گیلان با اشاره به اقدامات قابل توجه در جهت تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی به دستگاه‌های تصویربرداری، تشخیصی و آزمایشگاهی، گفت: تمامی خدمات درمانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری برای بیماران باید با استفاده از امکانات موجود در مراکز دولتی ارائه شود.