اروتز و پروتز،عینک،روابط عمومی، اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، Archives - صفیر گیلان
پرداخت ۷۷/۵ میلیارد ریال کمک هزینه اروتز و پروتز به مشمولین تامین اجتماعی گیلان 29 آذر 1402
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ،

پرداخت ۷۷/۵ میلیارد ریال کمک هزینه اروتز و پروتز به مشمولین تامین اجتماعی گیلان

در هشت ماهه لغایت آبان سالجاری ، تعداد ۱۳۶۶۹ فقره سند تعهدات مربوط به اروتز و پروتز در سطح شعب تامین اجتماعی گیلان صادر و بابت تعهدات مربوط به آن رقمی بیش از ۷۷/۵ میلیارد ریال به مشمولین پرداخت شده است .