اسماعیل نورصالحی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،انتصاب،ژاله مرتضوی،مرکز بهداشت رشت Archives - صفیر گیلان
ژاله مرتضوی به جای دکتر  نورصالحی سرپرست مرکز بهداشت رشت شد 20 اردیبهشت 1401
با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ژاله مرتضوی به جای دکتر نورصالحی سرپرست مرکز بهداشت رشت شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با صدور حکمی، دکتر ژاله مرتضوی به عنوان سرپرست مرکز بهداشت رشت منصوب کرد.