افتتاح مدرسه،نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان،مدیرکل نوسازی مدارس گیلان،لنگرود،شهدای دریاسر Archives - صفیر گیلان
مدرسه خیّری “شهدای دریاسر” لنگرود افتتاح شد 16 آبان 1400
با حضور مهندس دقیق صورت گرفت؛

مدرسه خیّری “شهدای دریاسر” لنگرود افتتاح شد

مدرسه خیّری دیگر در استان گیلان با حضور مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی مدارس گیلان و برخی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.