افتتاح همزمان، مسکن، روستای راسته کنار، مسکن محرومین ،خلیل بهروزی فر ،نماینده مردم فومن و شفت Archives - صفیر گیلان
افتتاح  همزمان ۹ پروژه مسکن محرومین در روستای راسته کنار شهرستان فومن 18 بهمن 1399
بهروزی فر در اولین حضورش در برنامه دهه فجر 99

افتتاح همزمان ۹ پروژه مسکن محرومین در روستای راسته کنار شهرستان فومن

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در افتتاح همزمان ۹ واحد مسکن مددجویان که به شکل نمادین در روستای راسته کنار برگزار شد حضور رساند.