امام جمعه -امام جمعه اسالم-مذاکره - ریسمان پوسیده-قیمت مرغ-بسیج-حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی - Archives - صفیر گیلان
مذاکره ریسمان پوسیده و نخ نمایی است/قیمت مرغ پرکنده مثل قرقی بالا می‌رود و دست کسی هم به آن نمی‌رسد 07 آذر 1399

مذاکره ریسمان پوسیده و نخ نمایی است/قیمت مرغ پرکنده مثل قرقی بالا می‌رود و دست کسی هم به آن نمی‌رسد

باقری گفت: امروز افراد کوچه و بازار هم می‌دانند وقتی قیمت مرغ پرکنده مثل قرقی بالا می‌رود و دست کسی هم به آن نمی‌رسد مشکل از امریکا و ترامپ و بایدن نیست.