امضای تفاهمنامه مخابرات ایران و مپنا، حوزه، اینترنت اشیا Archives - صفیر گیلان
امضای تفاهمنامه مخابرات ایران و مپنا در حوزه اینترنت اشیا 06 دی 1402
در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام،

امضای تفاهمنامه مخابرات ایران و مپنا در حوزه اینترنت اشیا

مدیرعامل‌های شرکت مخابرات ایران و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.