امور اقتصادی و دارایی گیلان،علیرضا نوروزی ،شرکت تعاونی توسعه و عمران،سرمایه گذاری Archives - صفیر گیلان
شناسایی حدود ۳۲۰ عرصه قابل واگذاری در گیلان 23 اردیبهشت 1402
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان خبر داد؛

شناسایی حدود ۳۲۰ عرصه قابل واگذاری در گیلان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان از شناسایی حدود ۳۲۰ عرصه قابل واگذاری در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۱۶ عرصه آن دارای مجوز بی نام بوده و قابل واگذاری است.