انتخاب شهردار رشت،بشهرستان فومن،هزاد ذاکری،رشت،شورای شهر رشت،فاطمه قدیمی،صفیر گیلان Archives - صفیر گیلان
سیده فاطمه مقیمی بهترین گزینه برای شهرداری رشت است/ هیچ چیز پنهانی در روند انتخاب شهردار وجود ندارد 15 مهر 1397

سیده فاطمه مقیمی بهترین گزینه برای شهرداری رشت است/ هیچ چیز پنهانی در روند انتخاب شهردار وجود ندارد

صفیر گیلان؛بهراد ذاکری گفت: در هیچ کدام از جلسات غیر علنی شورای شهر رشت شرکت نخواهم کرد زیرا اعتقاد دارم هیچ چیز پنهانی در روند انتخاب شهردار وجود ندارد.   صفیر گیلان؛بهراد ذاکریگفت: در هیچ کدام از جلسات غیر علنی شورای شهر رشت شرکت نخواهم کرد زیرا اعتقاد دارم هیچ چیز پنهانی در روند انتخاب شهردار وجود […]