بازرسان شرکت ملی گاز، شرکت گاز استان گیلان Archives - صفیر گیلان
حضور بازرسان شرکت ملی گاز در شرکت گاز استان گیلان 11 خرداد 1401
بررسی خدمات رسانی به مردم و مشترکین

حضور بازرسان شرکت ملی گاز در شرکت گاز استان گیلان

صفیر گیلان؛تیم ۵ نفره بازرسی شرکت ملی گاز ایران با حضور در شرکت گاز استان گیلان با مدیرعامل و رؤسای گاز گیلان دیدار و گفتگو کردند.