بازنشستگان-بیمه-بیمه تکمیلی-بیمه تکمیلی بازنشستگان-حقوق بازنشستگان-حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران-علی اصغر ثابت Archives - صفیر گیلان
جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد 25 آبان 1399

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی کشور، جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان را تشریح کرد.