با حکم رییس پارک علم و فناوری گیلان، ایمان قربانی ،پارک Archives - صفیر گیلان
“سرپرست مدیریت موسسات ” منصوب شد. 08 فروردین 1403
با حکم رییس پارک علم و فناوری گیلان،

“سرپرست مدیریت موسسات ” منصوب شد.

با حکم رییس پارک علم و فناوری گیلان، ایمان قربانی به‌عنوان سرپرست مدیریت موسسات این پارک منصوب شد