برق منطقه ای گیلان،برق،تقاضا و مصرف،گیلان Archives - صفیر گیلان
برای مدیریت تقاضا و مصرف، تمامی بخش ها مورد توجه قرار گیرد 16 فروردین 1401
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

برای مدیریت تقاضا و مصرف، تمامی بخش ها مورد توجه قرار گیرد

صفیر گیلان؛برای مدیریت تقاضا و مصرف درجهت تامین برق مطمئن و پایدار ، باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد.