بنیاد  مسکن  انقلاب  اسلامی ،مسکن Archives - صفیر گیلان
کسب رتبه عالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان 07 تیر 1402
درجلسه پایش عملکردبنیاد مسکن،

کسب رتبه عالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان

دکترنیکزاد در این جلسه از اقدامات و زحمات ارزشمند مدیرکل و همه همکاران بنیاد مسکن استان گیلان تقدیر کرد