بهزیستی گیلان،دکتر حسین نحوی نژاد،مسئول روابط عمومی بهزیستی گیلان،حجت الاسلام حمید نادم، Archives - صفیر گیلان
مسئول روابط عمومی بهزیستی گیلان منصوب شد 05 اردیبهشت 1400
انتصاب

مسئول روابط عمومی بهزیستی گیلان منصوب شد

پیمان محمدی پور به عنوان مسئول روابط عمومی بهزیستی گیلان منصوب شد

پیمان محمدی پور به عنوان مسئول روابط عمومی بهزیستی گیلان منصوب شد