بهمن داراب زاده،شرکت برق منطقه ای گیلان، برق ،انرژی برق،وزیر محترم نیرو، Archives - صفیر گیلان
طی یک ماه آینده امور مربوط به نیروهای ایثارگر خاتمه می یابد 29 خرداد 1401
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

طی یک ماه آینده امور مربوط به نیروهای ایثارگر خاتمه می یابد

تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون در ماه آتی بطور کامل انجام می شود و به اتمام می رسد.

معادل قدرت منصوبه فعلی، پتانسیل تولید برق پاک در استان وجود دارد 21 شهریور 1400
مدیر عامل برق منطقه ای گیلان:

معادل قدرت منصوبه فعلی، پتانسیل تولید برق پاک در استان وجود دارد

صفیر گیلان؛با استفاده بهینه از انرژی بادی و خورشیدی موجود استان گیلان، ظرفیت تولید برق استان دو برابر خواهد شد