بیش از ۴۰ هزار Archives - صفیر گیلان
کارفرمایان گیلانی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهی بیمه ای دارند 11 مرداد 1400

کارفرمایان گیلانی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهی بیمه ای دارند

صفیر گیلان؛بر اساس آخرین بیلان صادره در تامین اجتماعی گیلان ، لغایت اسفندماه سال ۱۳۹۹ ، بیش از ۴۰ هزار کارفرمای استان دارای دیون معوق و بدهی های جاری بیمه ای هستند .