جهاد کشاورزی استان گیلان،مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی،مرکز خدمات کشاورزی Archives - صفیر گیلان
فعالیت بیش از ۱۰۰ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان گیلان 03 بهمن 1402
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گیلان

فعالیت بیش از ۱۰۰ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان گیلان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از فعالیت ۱۰۹ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در این استان خبر داد.