جهاد کشاورزی فومن ،جهاد کشاورزی ،نهاده دامی،توت،نهال توت ، نوغانداران فومنی Archives - صفیر گیلان
توزیع ۲۷ هزار نهال توت بین نوغانداران فومنی 29 فروردین 1403
رئیس اداره جهاد کشاورزی فومن خبر داد،

توزیع ۲۷ هزار نهال توت بین نوغانداران فومنی

صفیرگیلان/رامین قاسم زاده رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به شروع فصل کشت و زرع در گیلان اظهار کرد: تاکنون ۸۰ درصد شالیزارهای فومن اجرای شخم اولیه انجام شده است