جهاد کشاورزی گیلان، صالح محمدی ،کشاورزی Archives - صفیر گیلان
رسیدگی به ۹۵ درصد از شکایات مردمی در حوزه کشاورزی گیلان 20 آبان 1402
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد؛

رسیدگی به ۹۵ درصد از شکایات مردمی در حوزه کشاورزی گیلان

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از رسیدگی به ۹۵ درصد از شکایات مردمی در حوزه کشاورزی استان خبر داد.