جهاد کشاورزی گیلان، مکانیزاسیون،صالح محمدی ،  مکانیزاسیون کشاورزی Archives - صفیر گیلان
سهم ۲۴۰ میلیارد تومان استان در پردات تسهیلات ویژه مکانیزاسیون به کشاورزان 18 اردیبهشت 1403
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد؛

سهم ۲۴۰ میلیارد تومان استان در پردات تسهیلات ویژه مکانیزاسیون به کشاورزان

صفیر گیلان؛محمدی تصریح کرد: در سال جاری سهم استان در خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون ۲۴۰ میلیارد تومان است و به مثابه سال‌های گذشته پس از هماهنگی با مدیریت شعب بانک کشاورزی توزیع شهرستانی و سهم شهرستان در اختیار مدیران جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت