جواد شفیعی‌ثابت، کارتابل،معارفه معاون سیاسی فرمانداری فومن،مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان ،مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان ،شهرستان فومن،مدیران دولت، Archives - صفیر گیلان
برخی مدیران دولتی کارتابل هستند 08 مرداد 1401
جواد شفیعی‌ثابت در مراسم معارفه در فومن؛

برخی مدیران دولتی کارتابل هستند

شفیعی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور نیازمند مدیر توانمند هستیم گفت:برخی مدیران امروز در بدنه دولت کار تابل هستند.