حجت الاسلام مهدوی، پویش،حرف آورد، حرف آورد،بانوان فرهیخته،فضای مجازی پویش،حرف آورد، حرف آورد،بانوان فرهیخته،فضای مجازی Archives - صفیر گیلان
پویش «حرف آورد» فرصتی برای ورود بانوان فرهیخته به حوزه فضای مجازی 27 اردیبهشت 1400
مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان تأکید کرد؛

پویش «حرف آورد» فرصتی برای ورود بانوان فرهیخته به حوزه فضای مجازی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری پویش «حرف آورد»، گفت: این پویش فرصتی برای حضور بانوان فرهیخته در حوزه فضای مجازی است.