حقوق بازنشستگان،ه شستا،حقوق،مدیرعامل شستا Archives - صفیر گیلان
خودداری از انجام تعهدات شرکت برای پرداخت حقوق بازنشستگان دلیل عزل مدیرعامل شستا 02 شهریور 1400
در اطلاعیه هیات مدیره شستا مورد تاکید قرار گرفت :

خودداری از انجام تعهدات شرکت برای پرداخت حقوق بازنشستگان دلیل عزل مدیرعامل شستا

صفیر گیلان،به دنبال برکناری محمد رضوانی فر ، مدیرعامل برکنار شده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، هیات‌مدیره این شرکت ، طی اطلاعیه‌ای ، دلیل تصمیم‌ اتخاذ شده درخصوص برکناری نامبرده را جلوگیری از انجام تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد.