حقوق پرستاران،گران فروشی،مجلس شورای اسلامی،نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی Archives - صفیر گیلان
گران فروشان در صف خیانتکاران به ملت هستند | برخی از معلمان و پرستاران چند ماه است حقوق نگرفته‌اند 10 مهر 1401
دلخوش اباتری در نطق میان دستور:

گران فروشان در صف خیانتکاران به ملت هستند | برخی از معلمان و پرستاران چند ماه است حقوق نگرفته‌اند

گران فروشان در صف خیانتکاران به ملت هستند | برخی از معلمان و پرستاران چند ماه است حقوق نگرفته‌اند