حماسه،۹دی،ائمه،جمعهف Archives - صفیر گیلان
بی اثر شدن تحریم دشمنان با بلند شدن دود از کارخانه ها ست 03 دی 1395

بی اثر شدن تحریم دشمنان با بلند شدن دود از کارخانه ها ست

به گزارش اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان از فومن صفوی با اشاره به حماسه۹ دی گفت: این حماسه در برابر کسانی که پیروزی انتخابات ریاست جمهوری را برکام ملت تلخ کردند خلق شد گفت: ما به اندازه سالهای پیروزی انتخابات برگزار و دقت شورای نگهبان و عبور انتخابات از صافی ها از ویژگی انتخاباتی […]