حماسه ۹ دی-روز بصیرت-فتنه گران-میثاق امت با ولایت-حماسه۸دی -رشت Archives - صفیر گیلان
حماسه ۹ دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت 08 دی 1399

حماسه ۹ دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

 عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه سیل حضور مردم در حماسه ۹ دی ماه تماشایی بود گفت: این حضور باشکوه  باعث وحشت دشمنان و فتنه گران شد.