حکم تخریب سازه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، تیسیه خمام،رودخانه،غیر مجاز،پل Archives - صفیر گیلان
اجرای حکم تخریب سازه های غیر مجاز و پل مستقر بر رودخانه در منطقه تیسیه خمام 25 مرداد 1401
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان،

اجرای حکم تخریب سازه های غیر مجاز و پل مستقر بر رودخانه در منطقه تیسیه خمام

حکم تخریب سازه های غیر مجاز و پل  مستقر بر رودخانه در منطقه تیسیه خمام صبح امروز با حضور  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان اجرایی شد.