خانه مطبوعات،فاطمه شیرزاد،زن شورای پنجم رشت،شورای پنجم رشت،شورای ششم،پا به رکاب،سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
تنها زن شورای پنجم رشت برای رسیدن به کرسی شورای ششم پا به رکاب شد 18 خرداد 1400
فاطمه شیرزاد؛

تنها زن شورای پنجم رشت برای رسیدن به کرسی شورای ششم پا به رکاب شد

فاطمه شیرزاد عضو دوره های چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر رشت برای رسیدن به کرسی شورای ششم در انتخابات ۱۴۰۰ پا به رکاب شد