خانه مطبوعات گیلان،شورای شهر رشت، خیر الکلام ،مدیریت شهری،جذابیت مالی، رسانه Archives - صفیر گیلان
مدیریت شهری به دلیل جذابیت مالی ،شلوغترین دستگاه برای رسانه های استان / آسیب هایی فضای رسانه ای استان توسط خانه مطبوعات مدیریت شود/نصب لگوی جریده خیر الکلام در پیاده راه فرهنگی 31 اردیبهشت 1398

مدیریت شهری به دلیل جذابیت مالی ،شلوغترین دستگاه برای رسانه های استان / آسیب هایی فضای رسانه ای استان توسط خانه مطبوعات مدیریت شود/نصب لگوی جریده خیر الکلام در پیاده راه فرهنگی

  به گزارش صفیر گیلان؛  عصر روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه، رئیس شورای شهر رشت، با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان دیدار و گفتگو کرد. این جلسه که در دفتر ریاست شورای شهر برگزار شد، حاوی درخواست اعضای خانه مطبوعات برای کمک به ساخت و جانمایی سردیس افصح المتکلمین، مدیر نخستین جریده گیلان […]