خبر گیلان-ماسوله-آبشار ماسوله-میراث فرهنگی و گردشگری گیلان-شهردار - اعضای شورای-شهرک تاریخی ماسوله - خبر گیلان-آبشار ماسوله-میراث فرهنگی و گردشگری گیلان-شهردار - اعضای شورای-شهرک تاریخی ماسوله - Archives - صفیر گیلان
آبشار زیبای ماسوله فرو ریخت 03 آذر 1399

آبشار زیبای ماسوله فرو ریخت

آبشار شهر تاریخی ماسوله در شهرستان فومن بر اثر ریزش باران و سقوط چندین سنگ تخریب شد.