خدمت ،زائرین امام حسین (ع) ،واثق کارگر نیا،شورای شهر رشت،موکب خدام العتره شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
خدمت به زائرین امام حسین (ع) توفیقی از جانب پروردگار است 16 شهریور 1401
کارگرنیا در مراسم بدرقه اعضای موکب خدام العتره شهرداری رشت

خدمت به زائرین امام حسین (ع) توفیقی از جانب پروردگار است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: خدمت به زائرین امام حسین (ع) توفیقی بزرگی از جانب خداست که نصیب هر کسی نمی شود.