خیابان سرچشمه رشت، حمید رضا امام پناهی،شهرداری رشت،مسعود عباس نژاد،هفته دولت،خیابان Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از پروژه تعریض و بازگشایی خیابان سرچشمه رشت 07 شهریور 1401
 همزمان با هفته دولت،

بهره برداری از پروژه تعریض و بازگشایی خیابان سرچشمه رشت

همزمان با هفته دولت ، پروژه تعریض و بازگشایی خیابان سرچشمه رشت انجام شد.