دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مرگ مغزی، زندگی ،، دکتر پیروز سامی دوست،اهدای عضو، پیوند کبد،اهدای عضو رایگان Archives - صفیر گیلان
با مرگ مغزی امکان برگشت به زندگی وجود ندارد/اهدای عضو نوعی ایثارگری برای حیات بخشی به افراد نیازمند پیوند/اهدای عضو رایگان است 30 اردیبهشت 1402
سامی دوست جراح پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی در جمع رسانه ها مطرح کرد؛

با مرگ مغزی امکان برگشت به زندگی وجود ندارد/اهدای عضو نوعی ایثارگری برای حیات بخشی به افراد نیازمند پیوند/اهدای عضو رایگان است

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در میان ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور، در موضوع اهدای عضو رتبه هفتم را در اختیار دارد.