دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مطب دندانپزشکی،فومن، پلمب شد Archives - صفیر گیلان
یک مطب دندانپزشکی متخلف در فومن پلمب شد 11 بهمن 1399
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

یک مطب دندانپزشکی متخلف در فومن پلمب شد

مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تعطیلی یک مطب دندانپزشکی درر فومن به علت فعالیت فرد فاقد صلاحیت و بدون مجوز، خبر داد.