دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر ارسلان سالاری،کووید ۱۹ در گیلان، کووید ۱۹، قرارگاه عملیاتی ،بحران کووید ۱۹، قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران کووید ۱۹ Archives - صفیر گیلان
تبدیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان به قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران کووید ۱۹ 09 مرداد 1400
در پی افزایش و لزوم مدیریت هوشمندانه بحران کووید ۱۹ در گیلان صورت گرفت ؛

تبدیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان به قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران کووید ۱۹

در پی افزایش و لزوم مدیریت هوشمندانه بیماری کرونا در گیلان، دانشگاه علوم پزشکی استان به یک قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران کووید ۱۹ تبدیل شد.