دختران، کلوچه فومن،مجسمه چهاردختران ،شهردار فومن،شهر فومن ،شهر مجسمه ها Archives - صفیر گیلان
دختران کلوچه و توتون در فومن برچیده شد 27 شهریور 1400
با توجه به فرسودگی پایه های زیرین،

دختران کلوچه و توتون در فومن برچیده شد

شهردار فومن خبر داد،باتوجه به فرسودگی پایه زیرین و نگه دارنده مجسمه های جلو پارک ، توسط واحد خدمات شهری با نماد کلوچه و توتون برچیده شد