دکتر اسماعیل نورصالحی ، شهدای هوانیروز ماکلوان ،گیلان ، مرکز خدمات جامع سلامت،هوانیروز Archives - صفیر گیلان
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهدای هوانیروز ماکلوان 16 خرداد 1401
بررسی روند خدمات رسانی در فومن،

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهدای هوانیروز ماکلوان

صفیر گیلان؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدیدی سرزده از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهدای هوانیروز ماکلوان، از نزدیک روند ارایه خدمت رسانی به مراجعان را مورد بررسی قرار داد.