رئیس شورای شهر رشت Archives - صفیر گیلان
شورای شهر، شهردار رشت را برکنار کرد 24 شهریور 1399

شورای شهر، شهردار رشت را برکنار کرد

از ۱۱ رای مأخوذه، ۸ عضو شورای اسلامی شهر رشت با استیضاح وی موافق بودند و او از سمت خود برکنار شد.