زندانیان،زندان،غربالگری زندانیان،رئیس کل دادگستری گیلان Archives - صفیر گیلان
اشتغال بهینه گامی مهم برای تحقق کرامت زندانی 25 فروردین 1401
رئیس کل دادگستری گیلان:

اشتغال بهینه گامی مهم برای تحقق کرامت زندانی

صفیر گیلان؛رئیس شورای قضایی استان دومین مولفه اشتغال بهینه را کرامت زندانی عنوان نمود و تصریح کرد: زندانی صاحب کرامت است و نباید تحقیر شود و مسئولان نباید محدودیت های امنیتی را برای مددجویان حرفه آموز اعمال نمایند.