زندان مرکزی رشت،ر سند تحول قضایی،فلاح میری ،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان،اشتغال Archives - صفیر گیلان
انتخاب زندان مرکزی رشت به عنوان اولین مرکز اجرای طرح زندان تحولی در کشور 29 دی 1400
درراستای اجرای تکالیف مندرج در سند تحول قضایی؛

انتخاب زندان مرکزی رشت به عنوان اولین مرکز اجرای طرح زندان تحولی در کشور

صفیر گیلان؛در راستای اجرای تکالیف مندرج در سند تحول قضایی (گام دوم انقلاب )و مطالبه صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی (هفت ماموریت اصلی برای قوه قضایه مشخص گردیده است.