سازماندهی، رزمایش مواسات،سفره های سحری، پویش برکت، میرشمس مومنی زاده ،سرمایه اجتماعی،تشکل های مردمی ، Archives - صفیر گیلان
سازماندهی تشکل های مردمی ، بهره گیری بیشتر از این سرمایه اجتماعی در طرح مواسات است 17 اردیبهشت 1399

سازماندهی تشکل های مردمی ، بهره گیری بیشتر از این سرمایه اجتماعی در طرح مواسات است

به به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛ دکتر میرشمس مومنی زاده به اتفاق معاونین خود از فعالیت های موکب خادم العتره با عنوان پویش برکت سفره های سحری و در راستای رزمایش سراسری مواسات بازدید کرد. فرماندار رشت در این بازدید با بیان اینکه بحران کرونا علی رغم همه مشکلات و مسائلی که برای […]