سازمان تامین اجتماعی،قالیبافی،هنر اصیل ایرانی، سازمان تامین اجتماعی گیلان،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
حمایت از اصیل‌ترین هنر ایرانی با بیمه ۶۵۰۰ نفر قالیباف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 10 مرداد 1402
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان مطرح کرد؛

حمایت از اصیل‌ترین هنر ایرانی با بیمه ۶۵۰۰ نفر قالیباف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

مرتضوی، به  بیمه شدگان در بخش های دیگر شامل ۲۷ هزار نفر از کارگران ساختمانی و ۲۷ هزار نفر راننده اشاره و افزود:در راستای حمایت از اصیل‌ترین هنر ایرانی ما  ۶۵۰۰ نفر قالیباف را نیز تحت پوشش بیمه ای  داریم.