سازمان تامین اجتماعی،  نهاد اجتماعی،  بین النسلی ، نهاد عمومی غیردولتی ، اقتصادی اجتماعی،  سه جانبه گرائی ، استقلال مالی اداری Archives - صفیر گیلان
سازمان تامین اجتماعی یک (( نهاد اجتماعی )) است که (( بین النسلی بودن )) از ویژگی های آن است 20 شهریور 1402

سازمان تامین اجتماعی یک (( نهاد اجتماعی )) است که (( بین النسلی بودن )) از ویژگی های آن است

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی ، بین النسلی ، با هویت اجتماعی اقتصادی در گستره عمومی و جامعترین و محوری ترین ارائه دهنده بیمه های اجتماعی است که دارای استقلال اداری مالی بوده و بر اصل سه جانبه گرائی اتکا دارد .