ساماندهی گلزارهای شهدا ،قاضی زاده هاشمی ، رئیس جمهور ، Archives - صفیر گیلان
تخصیص اعتبارات رئیس جمهور برای ساماندهی گلزارهای شهدا در هر سفر استانی 08 تیر 1401
قاضی زاده هاشمی رئیس سازمان بنیاد شهید

تخصیص اعتبارات رئیس جمهور برای ساماندهی گلزارهای شهدا در هر سفر استانی

قاضی زاده هاشمی درباره‌ ساماندهی گلزارهای شهدا ‌افزود: در تمامی سفرهای استانی رئیس جمهور اعتباری برای ساماندهی گلزارهای شهدا اختصاص پیدا می‌کند.‌‌