سجاد صالحی ، معاونت سیاسی،اسدالله عباسی، استاندار گیلان،صفیر گیلان Archives - صفیر گیلان
سجاد صالحی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن منصوب شد 20 تیر 1401
با صدور احکامی از سوی استاندار گیلان صورت گرفت؛

سجاد صالحی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن منصوب شد

با صدور احکامی از سوی استاندار گیلان، سرپرستان معاونت فرمانداری شهرستان های فومن، صومعه سرا و ماسال منصوب شدند.