سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس-سید کاظم دلخوش اباتری-سوت زنی-سوت-مجلس Archives - صفیر گیلان
ایرادات طرح “سوت زنی” در کمیسیون قضایی برطرف می‌شود/از سوت‌زن‌ها باید حمایت شود 21 آبان 1399

ایرادات طرح “سوت زنی” در کمیسیون قضایی برطرف می‌شود/از سوت‌زن‌ها باید حمایت شود

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح حمایت از افشاکنندگان فساد در این کمیسیون خبر داد.