سرمایه گذاران چینی-اسکله- منطقه آزاد انزلی-مجتمع بندری کاسپین-نمایندگان- Archives - صفیر گیلان
استقبال سرمایه گذاران چینی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی 11 اسفند 1399

استقبال سرمایه گذاران چینی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی به لحاظ قرارگیری در مسیر کریدورهای تجاری به عنوان شاهراه ترانزیت کشور شناخته شده و با توسعه زیر ساخت های بندری بخش مهمی از کالاهای ترانزیتی کشورهای همسایه از طریق مجتمع بندری کاسپین انتقال داده خواهد شد